TOPSPORT1

asd

SUVON BANNERS 800x118pix

Ανακοίνωση Αθλητικών Σωματείων Κοζάνης σχετικά με τα κλειστά γυμναστήρια

Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει για την χρήση των αθλητικών χώρων – κλειστών γυμναστηρίων που διαχειρίζεται

ο Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης εμείς που υπογράφουμε

παρακάτω ως εκπρόσωποι των σωματείων μας έχουμε να μεταφέρουμε τα εξής:

Οι εδαφικές εκτάσεις και οι εντός αυτών αθλητικές εγκαταστάσεις παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο προς του ΟΤΑ (Δήμους και Περιφέρειες) ή κατασκευάσθηκαν από του ΟΤΑ προκειμένου να γίνεται χρήση αυτών από τους πολίτες που επιθυμούν να αθληθούν. Η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται τόσο και κυρίως για τον αγωνιστικό αθλητισμό όσο και για τον μαζικό. Πολλοί Δήμοι που έλαβαν ή δημιούργησαν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Κοζάνης παραχώρησαν την εκμετάλλευση αυτών σε Ν.Π.Δ.Δ. που δημιούργησαν ήτοι τους Οργανισμούς Αθλητισμού, Πολιτισμού Νεολαίας τα οποία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό εγκεκριμένο από Δημόσια Αρχή και δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, με προϋπολογισμό επιχορηγούμενο από τον οικείο Δήμο για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους και με βάση τις προϋποθέσεις παραχώρησης των δημοσίων αυτών εκτάσεων και εγκαταστάσεων που θέτει ο νόμος και είναι  α) να διατηρείται εσαεί η αθλητική χρήση των παραχωρούμενων κατά κυριότητα ή χρήση εγκαταστάσεων και β) το συνολικό κόστος τυχόν εργασιών για την ανέγερση ή κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ή την τέλεση εργασιών επισκευής, ανακαίνισης, επέκτασης ή βελτίωσης των υφιστάμενων, καθώς και το σύνολο των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών να καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τον δικαιούχο της παραχώρησης δήμο ή περιφέρεια.

Μέσα στα ανωτέρω πλαίσια λειτουργούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης που διαχειρίζεται ο Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης πλην όμως ο τελευταίος Οργανισμός από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής έχει ξεκινήσει διωγμό των σωματείων αγωνιστικού αθλητισμού αθλημάτων σάλας (καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση χειροσφαίριση κ.λ.π.) της πόλης με πρόσχημα την από μέρους των σωματείων καταβολή ανταποδοτικού τέλους χρήσης των αθλητικών χώρων. Μέχρι σήμερα αρχής γενομένης από τον καθορισμών των ωρών χρήσης των κλειστών γυμναστηρίων ο Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης με μονομερείς ενέργειες διαχειρίζεται ανέλεγκτα τα των αθλητικών χώρων αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικοινωνία - συζήτηση ή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα σωματεία για την εξεύρεση λύσεων στα θέματα χρήσης και λειτουργίας των αθλητικών χώρων. Ενέργειες αυτού του τύπου από τον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ήταν ο αυθαίρετος καθορισμός κριτηρίων για τη  χρήση των χώρων άσχετη από αγωνιστική δράση και καταξίωση των σωματείων, η επιβολή (και μάλιστα ημέρα Σάββατο) τέλους 10,00 € για κάθε αγώνα που διενεργείται στα κλειστά γυμναστήρια κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής, η σύνταξη και απαίτηση για υπογραφή εκ μέρους των σωματείων σύμβασης αποικιοκρατικού τύπου όπου ο ένας συμβαλλόμενος (Ο.Α.Π.Ν.) έχει μόνο δικαιώματα και ο άλλος (αθλητικό σωματείο) μόνο υποχρεώσεις και εξαγγελίες απαγόρευσης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων - και δια ροπάλου πλέον - σε όποιον δεν υποτάσσεται στα φιρμάνια της κ. Προέδρου του Οργανισμού.

Πλέον όμως των ανωτέρω μονομερών ενεργειών του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης σε κάθε περίπτωση που ζητήθηκε από τα σωματεία της πόλης συνάντηση για επίλυση των θεμάτων οι υπεύθυνοι του Οργανισμού είτε ήταν εξαιρετικά απασχολημένοι με κάτι άλλο σοβαρότερο και περισπούδαστο είτε επιδίδονταν στο «κρυφτούλι» με τελευταίο παράδειγμα την συνάντηση των σωματείων με τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Περιφερειάρχη (1.4.2015) ο οποίος Περιφερειάρχης εκδήλωσε ειλικρινές ενδιαφέρον για την με συμβολή του επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η συνάντηση θα γινόταν με την σύμφωνη γνώμη και την προτροπή του κ. Δημάρχου ο τελευταίος δεν εμφανίσθηκε και η συνάντηση δεν έγινε.

Επειδή ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται με συνεννόηση και νηφαλιότητα οι μονομερείς ενέργειες και οι τηλεοπτικοί μονόλογοι των εκπροσωπούντων τον Οργανισμό μας βρίσκουν εντελώς αντίθετους και δεν τα αποδεχόμαστε. Απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση στον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης τον κ. Δήμαρχο Κοζάνης και τον κ. Περιφερειάρχη Κοζάνης για συζήτηση σχετική με την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που δεν περιποιούν τιμή σε κανένα.

Όσον αφορά το ζήτημα της ανταποδοτικότητας για την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων εποπτείας του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης, τον τρόπο λειτουργίας τους, την εκμετάλλευση χρήσεων που είναι προς εκμετάλλευση σε αυτούς, των κονδυλίων που διατίθενται και γενικά τον τρόπο λειτουργίας του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης πολλά έχουμε να πούμε αλλά η συζήτηση είναι μεγάλη και δεν μπορεί να χωρέσει σε μία ανακοίνωση.

Κοζάνη 8.4.2015

Τα Αθλητικά Σωματεία

Φ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ.Σ.Κ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

  • 1
  • 2
Prev Next

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

  • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
  • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
  • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).