omikronbannernew

ACSORIZONTIO

8ο Πρωτάθλημα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Δυτικής Μακεδονίας - Η προκήρυξη

Οι Παλαίμαχοι Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν  το  8ο  πρωτάθλημα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών.

Δικαίωμα  συμμετοχής  θα  έχουν ομάδες συλλόγων, φορέων αλλά και ανεξαρτήτων ομάδων που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

ΑΡΘΡΟ  1  – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η έναρξη  των  αγώνων  ορίζεται  την Δευτέρα 23  Σεπτεμβρίου  2019.

ΑΡΘΡΟ 2.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  ομάδες  που  επιθυμούν   να   λάβουν   μέρος   στο   πρωτάθλημα   έχουν   την υποχρέωση να υποβάλλουν γραπτή δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη  17 Σεπτεμβρίου 2019, όπου και θα  αναφέρονται τα γήπεδα των αγώνων, και οι καταστάσεις των συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών.

ΑΡΘΡΟ  3  –  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ –  ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΩΝ  ΑΓΩΝΩΝ.

Το  αγωνιστικό  πρόγραμμα  στο  σύνολό  του  θα  κοινοποιηθεί  αμέσως  μετά  την   κλήρωση  που  θα  γίνει  την Τετάρτη  18  Σεπτεμβρίου  2019.

Η  διάρκεια  των  αγώνων ορίζεται σε ογδόντα  λεπτά  της  ώρας,   με  δύο  ημίχρονα  των  σαράντα  λεπτών  το  καθένα . Οι  αγώνες  θα  διεξάγονται κάθε δεκαπέντε μέρες, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  σε  απογευματινές-βραδινές  ώρες.

Με  σύμφωνη  γνώμη   των  δύο  ομάδων  και ενημέρωση της  αρμόδιας  επιτροπής  δύναται  να  αλλάξει  ο  χρόνος  διεξαγωγής  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  4  –  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΑΞΗΣ

Σε  περίπτωση  που  θα  δημιουργηθούν  επεισόδια  η  θέματα  κανονισμών,  επιβάλλονται  με  απόφαση  της  αρμόδιας  επιτροπής   οι  προβλεπόμενες  από  τον  ΚΑΠ  ή  από  τους  άλλους  κανονισμούς  κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5 –  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ  ΑΓΩΝΩΝ

Οι εν ενεργεία η και παλαίμαχοι διαιτητές  όλων  των  αγώνων   του πρωταθλήματος, θα  ορίζονται με ευθύνη των γηπεδούχων ομάδων από  τους κατά  τόπους Συνδέσμους  Διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ  6  –  ΩΡΑ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  ΟΜΑΔΩΝ

Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες  να  βρίσκονται  στο  γήπεδο  τουλάχιστον  μισή ώρα  πριν από  την  καθορισμένη  ώρα   έναρξης  του  αγώνα  και  να  έχουν    στην  κατοχή  τους  τουλάχιστον  τρεις  μπάλες .

ΑΡΘΡΟ  7  –  ΔΕΛΤΙΟ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
Οι   ομάδες σε  όλους  τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:

Το   δελτίο   του   πρωταθλήματος    σφραγισμένο    με    το    δελτίο   της αστυνομικής  ταυτότητος  σε  φωτοτυπία,  που  θα  επισυνάπτεται.  

Σε  περίπτωση  ελλιπούς  συμπλήρωσης  στοιχείων  του   δελτίου  είναι άκυρη  η  συμμετοχή.

ΑΡΘΡΟ  8  –  ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΓΩΝΩΝ
Οι   γηπεδούχες   ομάδες   αναλαμβάνουν   την   υποχρέωση   να  υπάρχουν   στην διάθεση των διαγωνιζομένων  μέσα πρώτων  βοηθειών  και παρουσία γιατρού κατά την τέλεση του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ  9 –  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Τα   έξοδα   διαιτησίας   και   της   παρουσίας   γιατρού   θα   καλύπτονται   από   τις ομάδες  των  παλαιμάχων  και  θα  εξοφλούνται  με  την  λήξη  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 10  –  ΕΠΑΘΛΑ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Θα   απονεμηθούν    κύπελλα   στις   ομάδες   που   θα   καταλάβουν   την   πρώτη, δεύτερη   και   τρίτη   θέση,  πλακέτες   στις  ομάδες   και    έπαινοι  συμμετοχής  σε όλους  τους  συμμετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 11 –  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν ποδοσφαιριστές  που είναι τριάντα εννέα (39) ετών  και   άνω  –   γεννηθέντες    έως   και   το  1980  –   ασχέτως   αν αγωνίζονται  στα  επίσημα  πρωταθλήματα   των   κατά τόπους ΕΠΣ.
 2. Ομάδα που  δηλώνει  στο  φύλλο  αγώνος  έως  και  13  ποδοσφαιριστές  έχει  το

δικαίωμα να κάνει επαναλαμβανόμενες αλλαγές.

 1. Ομάδα με δηλωμένους στο φύλλο αγώνος περισσότερους από 13 ποδοσφαιριστές  δικαιούται  στην  διάρκεια του  αγώνα  να  κάνει απεριόριστες  αλλαγές, δίχως να   αγωνίζεται ξανά ποδοσφαιριστής που βγήκε ως αλλαγή.
 2. Ομάδα που  λόγω  τραυματισμών, μετά  το  πέρας  των  αλλαγών, έχει  μείνει  με

λιγότερους ποδοσφαιριστές έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει τον αριθμό έντεκα (11).

 1. Ο ανώτατος αριθμός παλαιμάχων ποδοσφαιριστών που πρέπει να  καταθέσει κάθε  ομάδα είναι τριάντα. [30] και μπορούν να συμπληρωθούν με νέους ποδοσφαιριστές στη διάρκεια του έτους έως αυτό το όριο.
 2. Στην ίδια κατάσταση θα υπάρχει ενυπόγραφη δήλωση του κάθε ποδοσφαιριστή ότι

αγωνίζεται  με  δική  του  ευθύνη  και  ουδεμία  ευθύνη  φέρουν  οι  διοργανωτές  σε

περίπτωση τραυματισμού ή άλλου προβλήματος υγείας.

 1. Αγώνας που  αναβάλλεται  για  περισσότερο  από είκοσι μία (21) ημέρες  από  την

πρώτη  ορισμένη  ημερομηνία  κατακυρώνεται  κατά την υπαίτιας ομάδας που ζητά

την αναβολή.

 1. Στο τέλος  του  πρωταθλήματος  θα  διεξαχθούν  αγώνες  μεικτών  ομάδων  από

συμμετέχοντες στους αγώνες.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες για το πρωτάθλημα  στο τηλέφωνο:  6937019988  κον  Εμμανουηλίδη  Δημήτριο. 

ΠΗΓΗ: www.fouit.gr

Πληροφορίες για τα cookies

Τα cookies είναι σύντομες αναφορές που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης όταν αυτό συνδέεται στο Ιντερνέτ. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων του χρήστη όσο αυτός είναι συνδεδεμένος, για να του παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες και που ορισμένες φορές τείνουν να μην διατηρούν. Τα cookies μπορεί να είναι τα ίδια ή άλλων:

 • Technical cookies (τεχνικά cookies) που διευκολύνουν την πλοήγηση των χρηστών και τη χρήση των διαφόρων επιλογών ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τον ιστό, όπως προσδιορίζουν τη συνεδρία, επιτρέπουν την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, διευκολύνουν τις παραγγελίες & τις αγορές, συμπληρώνουν φόρμες & εγγραφές, παρέχουν ασφάλεια, διευκολύνουν λειτουργίες (βίντεο, κοινωνικά δίκτυα κλπ.).
 • Customization cookies (cookies προσαρμογής) που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους (γλώσσα, πρόγραμμα πλοήγησης - browser, διαμόρφωση, κ.α.).
 • Analytical cookies (cookies ανάλυσης) που επιτρέπουν την ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών του Ιντερνέτ, επιτρέπουν την μέτρηση της δραστηριότητας του χρήστη και την ανάπτυξη προφίλ πλοήγησης για την βελτίωση των ιστότοπων.

Ως εκ τούτου, όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας, σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Νόμου 34/2002 των Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας, στην αναλυτική επεξεργασία των cookies ζητάμε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση τους, με σκοπό να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία του Google Analytics για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ο αριθμός των επισκεπτών στον ιστότοπο μας. Τα cookies που προστίθενται από την υπηρεσία Google Analytics διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου του Google Analytics. Αν επιθυμείτε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από το Google Analytics.

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος πλοήγησης σας (browser).

 • 1
 • 2
Prev Next

Ποδόσφαιρο

 • 1
 • 2
Prev Next
Επέστρεψε ο Κυριάκος Κιβρακίδης

Επέστρεψε ο Κυριάκος Κιβρακίδης

Χάνει 12 εκατ. ευρώ η ΕΠΟ λόγω Εθνικής

Χάνει 12 εκατ. ευρώ η ΕΠΟ λόγω Εθνικής

Σάντος: «Ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Σάντος: «Ο Κριστιάνο είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Αποθέωσε τον Βλαχοδήμο η Λειψία!

Αποθέωσε τον Βλαχοδήμο η Λειψία!

Αύξηση στα εισιτήρια του πρωταθλήματος

Αύξηση στα εισιτήρια του πρωταθλήματος

Μουρίνιο: «Περίπτωση μελέτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Μουρίνιο: «Περίπτωση μελέτης ο Κριστιάνο Ρονάλντο»

Champions League: Όλα τα γκολ από την "πρεμιέρα" της Τρίτης (video)

Champions League: Όλα τα γκολ από την "πρεμιέρα" της Τρίτης (video)

Ντεμπούτο στην εθνική για τον 37χρονο Ιβάνοφ

Ντεμπούτο στην εθνική για τον 37χρονο Ιβάνοφ

Μπάσκετ

 • 1
 • 2
Prev Next
Ένατη η Ελλάδα, πρώτη η Σερβία στο rankings της FIBA

Ένατη η Ελλάδα, πρώτη η Σερβία στο rankings της FIBA

Παγκόσμιο Μπάσκετ: Η φανταστική πάσα του Καμπάσο στην κορυφή του top-5! (video)

Παγκόσμιο Μπάσκετ: Η φανταστική πάσα του Καμπάσο στην κορυφή του top-5! (video)

Στην Επιτροπή Παικτών της FIBA ο Ζήσης, πρόεδρος ο Νοβίτσκι

Στην Επιτροπή Παικτών της FIBA ο Ζήσης, πρόεδρος ο Νοβίτσκι

Παραδέχτηκε το λάθος και τιμώρησε τους διαιτητές του Γαλλία-Λιθουανία η FIBA (video)

Παραδέχτηκε το λάθος και τιμώρησε τους διαιτητές του Γαλλία-Λιθουανία η FIBA (video)

Στην όγδοη θέση σκόρερ της Εθνικής ο Μπουρούσης, μπήκε στο Top 20 ο Πρίντεζης

Στην όγδοη θέση σκόρερ της Εθνικής ο Μπουρούσης, μπήκε στο Top 20 ο Πρίντεζης

''Top 5'' παγκοσμίου κυπέλλου (video)

''Top 5'' παγκοσμίου κυπέλλου (video)

Woman NBA: Το πιο "τρελό" φινάλε της χρονιάς (video)

Woman NBA: Το πιο "τρελό" φινάλε της χρονιάς (video)

Η Μπάμπεργκ απέσυρε το Νο6 προς τιμήν του Νίκου Ζήση (video)

Η Μπάμπεργκ απέσυρε το Νο6 προς τιμήν του Νίκου Ζήση (video)